ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W RUDZIŃCU

44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Szkoła Podstawowa Zapraszamy
Gimnazjum Zapraszamy
Publiczne Przedszkole Zapraszamy